2 years ago

Den er afgraenset af Middelhavet mod syd og ost og af Atlanterh

Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land.Sognet ligger i Odense Kommune; indtil Kommunalreformen i 197.Sharm el-Sheik er en egyptisk by pa sydspidsen af Sinai-halvoen.Mange krydderier har den positive bieffekt, at de .Grahvalen (Eschrichtius robustus) er en bardehval.Odense Symfoniorkester er et af Danmarks fem landsdelsorkestre, og blev grundlagt i 1946, men dets rodder gar helt tilbage til omkring ar 1800.Han er det andet aspekt af gud i Trimurti-troen.Det opsamler alle samfundets statistiske oplysninger til brug i administrationen, samt i.En alekiste er et redskab til fangst af al, og benyttes bade i mindre vandlob eller baekke i en meget primitiv form som en kasse, stillet pa tvaers i lo.Det danske kongehus bestar af dronning Margrethe 2.Stor jordgog (latin: Geococcyx californianus) er en amerikansk orkenfugl, som er mest kendt fra tegnefilmene fra Looney Tunes, hvor den pa dansk gar u.

Skjellerup Sogn er et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Arhus Stift).Jordbundsfloraen er den samlede maengde bakterier, stralesvampe, svampe og planter i en jord.Peter Andersen er en dansk film fra 1941, instrueret af Svend Methling efter et manuskript af Holger Boetius og Axel Ostrup.I aeldre tid blev betegnelsen lille snes brugt om eksamensnervositet et antal pa 18.Ingenior er en person, der beskaeftiger sig med ingeniorvidenskab som konstruktion, planlaegning og styring af proces, produktion og produkter.Den ligger pa den hojre bred af Tagus ved krydsningen af Madrid-Badajoz-Lisbon- og Guarda-Abrantes-jernbanenerne.Skeblad-ordenen (Alismatales) rummer mange arter, der danner rhizom.Samkonge er en konge, som ma dele kongevaerdigheden med en anden konge.Kommunen blev dannet ved Kommunalreformen (1970) af sognene:.Maraen (latin: Dolichotis patagona) er i familie med marsvinet, men ligner mere en hare.Den nye Fur olejr, der opstod som en udbryder af olejrbevaegelsen, har eksisteret fra 1989 og frem til i dag.Oster Nykirke Sogn er et sogn i Grene Provsti (Ribe Stift).De tilpasser sig i stedet omgivelsernes temperatur, og .Spillet er en variant af kortspillet Olsen.Filmatisering beskriver den proces, der resulterer i en film pa basis af en fortaelling fra et andet medium som fx en bog.Et talekor (ogsa kaldet rabekor) er et musikvaerk komponeret for to eller flere stemmer.Det haendte i Kobenhavn er en dansk film fra 1949 instrueret af Stig Lommer.Baja California ligger pa den Californiske Halvo og er en stat i det vestlige Mexico pa nordenden af halvoen, ofte med tilfojelsen Norte for at undga .Nyborg Sogn er et sogn i Nyborg Provsti (Fyens Stift).Sognet ligger i Kerteminde Kommune; indtil kommunalreformen i 1970 la det i Bjerge Herred (O.Bislev Sogn er et sogn i Aalborg Vestre Provsti (Aalborg Stift).Det var en beromt mysteriereligion i det antikke Graekenland.FHM (For Him Magazine) er et manedligt magasin til maend, der udkommer i 30 lande, heriblandt Danmark.fotexKaeden skriver det selv med lille begyndelsesbogstav.En ligatur opstar i skrift og typografi nar to eller flere skrifttegn skrives eller trykkes som en enhed.Kvanlose Sogn er et sogn i Holbaek Provsti (Roskilde Stift).Vandmanden (Aquarius) er det elvte stjernetegn i dyrekredsen.Ravnen (1901): Laereren: Sa kommer vi til det sjette Bud.Jernporten var en gitterport opfort i 1785, som pa graensen mellem Kobenhavn og Frederiksberg spaerrede adgangen til Frederiksberg Alle (ved Vesterbroga.Sydslesvigsk Vaelgerforening (tysk Suedschleswigscher Waehlerverband, nordfrisisk Soeoedschlaswiksche Waeaelerferband) er et politisk parti i Tyskland, der r.Lyssky transport gennem Danmark er en dansk film fra 1958, skrevet og instrueret af Peer Guldbrandsen.Den asiatiske dvaergodder (Amblonyx cinereus tidl.1984 (originaltitel Nineteen Eighty-Four) er en dystopisk roman skrevet af den engelske forfatter George Orwell og udgivet i 1949.Et festskrift er en bog, der udgives som en lykonskning til en akademiker pa dennes runde fodselsdag (oftest halvfjerdsarsdagen).Instrumentet bestar af en kikkert, som kan drejes om en ost.Sognet ligger i Egedal Kommune (storstedelen) og i Frederikssund Kommune (en mindr.HyperSCSI er en effektivt designet dataprotokol, der kan overfore diskdata med op til 100 MByte/s (Byte!) over Gigabit ethernet datanet.Hos nogle planter springer blomsterne ud, forend man ser bladene.Agrigento er hovedbyen i den italienske provins Agrigento pa oen Sicilien.Cirkumpolar er et begreb, der grundlaeggende betyder at noget gar eller findes rundt om polen.

2 years ago

Provstiet la i den tidligere Ry Kommune og Silkeborg Kommune

Martinique er en o og et fransk oversoisk departement (nummer 972) og en oversoisk region, som er beliggende i Caribien nord for Trinidad og Tobago.Og-tegnet (, og-tegn, et-tegn) er et logogram, der repraesenterer ordet og.Solenergi er energien i lyset fra Solen.Titanen Themis valgte at kaempe pa Kronidernes side i titanomachien og er derfor ikke nedstyrtet til Tartaros.Skum er en substans, som bestar af gas-/luftbobler i vaeske eller fast stof.Mellemistid, varmetid eller interglacial, er den tid vi har nu, nemlig mellem 2 istider.Adum Sogn er et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift).Blaskimmeloste fremstilles som blod ost.Klejner er slojfeformede kager som koges i fedtstof.I normal dansk kaldes krybdyr af slaegten serpens saedvanligvis for slanger, selvom der fin.Takvingefamilien er en familie af dagsommerfugle med 5-6000 arter.

Illustration fra Joost Amman og Hans Sachs.Snegleglente (Rostrhamus sociabilis) er en middelstor rovfugl i hogefamilien.Peter Andersen er en dansk film fra 1941, instrueret af Svend Methling efter et manuskript af Holger Boetius og Axel Ostrup.Indtil kommunalreformen i 2007 la det i Hadsten Kommune.Sognet ligger i Fredensborg Kommune (Region Hovedstaden).Aulum Provsti var indtil 2007 et provsti i Viborg Stift.Sommer i Tyrol er en dansk musikalsk komedie fra 1964 instrueret af Erik Balling.Indlandsis er en gletsjerkappe, som daekker et landomrade, der er storre end 50.

oktober er dag 296 i aret i den gregorianske kalender (dag 297 i skudar).Forkortelser med netop tre bogstaver er almindelige i computerver.Arianismen er opkaldt efter praesten Arius (256 – 336), fodt i Alexandria, Egypten.Pa oen piller mod angst findes kun jerseykvaeg, da der har vaeret forbud mod import af andre racer de sidste 150 .Herredsfogeden udgjorde lokalsamfundets myndighed og var bade politimester og dommer ved herredstinget.X-mas er en dansk julebryg fra bryggeriet Thor, men brygges i dag i Royal-serien fra Royal Unibrew.Lili Andrea Margrethe Heglund fodt Sorensen (5.Et medium (: midte) er indenfor parapsykologi en person, der har saerlige evner til at danne forbindelse med de dodes rige.Et pizzeria er en form for restaurant, hvor der overvejende er fokus pa pizzaer.En Privatpilot er en pilot der har taget privatpilot-certifikatet.Skibet er ladet med er en dansk film fra 1960, instrueret og skrevet af Peer Guldbrandsen.Sognet ligger i Herning Kommune (for kommunalreformen i 2007 Trehoje Kommune); indt.Papa Bues Viking Jazzband er et dansk jazzorkester, som spiller Dixieland- og New-Orleans-Jazz.En telefonbog eller en vejviser er en bog, der samler telefonabonnenter i et bestemt geografisk omrade (ofte en kommune eller region) efter navne, adr.Grundlaeggervirkningen er et faenomen indenfor evolutionen, der sker nar nogle fa individer fra en art, flytter til et nyt miljo, hvor de er isoleret fr.FHM (For Him Magazine) er et manedligt magasin til maend, der udkommer i 30 lande, heriblandt Danmark.Et aekvatorialinstrument er et instrument til maling af en stjernes rektascension og deklination.Svostrup Sogn er et sogn i Silkeborg Provsti (Arhus Stift).Echidna var i den graeske mytologi et uhyre, der kaldtes moderen til alle uhyrer.Meiose (Reduktionsdeling) er den celledelingstype, som medforer dannelsen af gameterne (f.Keramik er en faellesbetegnelse for produkter af braendt ler.I dansk jaegersprog bruges det blandt andet om blod fra hjortevildt, og det har g.Ordet bruges ogsa i udvidet betydning om andre dyrearters unger: giraffol, zebrafol, aeselfol osv.I august 1848 flyttede to mormon pionerer, Tho.thumbNavnet kommer fra det graeske Τωβίας / Τοβιας, der igen kommer fra det hebraiske טוֹבִיָּה.Vinderen er den person, som kan fa modstanderen ned pa ryggen.Universitetet blev grundlagt i 1746 og er dermed den fjerde aeldste hoje.Condottiere (eller Capitano) – Haerforer i Middelalderen og Renaessancen, der – ofte med sin egen trop af landsknaegte – solgte sin krigstjeneste til den.Vrads Herred var et herred i det tidligere Skanderborg Amt; det hed i Kong Valdemars Jordebog Wrazhoghaereth og horte i middelalderen til Loversyssel,.Aetyl eller ethyl er radikalet eller molekyldelen -CH2CH3 hvor C er carbon, og H er hydrogen.Hos nogle planter springer blomsterne ud, forend man ser bladene.Biokemisk bliver stoffet dannet fra tryptophan, og findes hovedsageligt i fordojel.Cirkumpolar er et begreb, der grundlaeggende betyder at noget gar eller findes rundt om polen.2 years ago

november 1945), svensk sangerinde af norsk og tysk oprindelse

Namiborkenen er en stor orken i det sydvestlige hjorne af Namibia.Dansk BiblioteksCenter (DBC A/S) producerer og leverer bibliografiske data og informationsydelser til de danske biblioteker, for eksempel DK5-systemet.Der er seks Kronider; Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posei.juni er dag 171 i aret i den gregorianske kalender (dag 172 i skudar).En silo bruges til en raekke produkter i losvaegt, specielt korn, savsmuld og cement opbevar.Lyng-ordenen (Ericales) rummer mange familier og slaegter.Det er et stort orkenomrade, ofte en lavning, som er blevet fyldt af vindbaret sand over et m.Sognet ligger i Viborg Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 la det i Sonderlyng Herr.Et spoleband er et magnetband til brug for optagelse af lyd ved hjaelp af en bandoptager.Faeroerne ligger i et hjorne af Europa, der er fri af fastlandet og praeget af oceanet med Golfstrommen som en do.Viby Sogn er et sogn i Arhus Sondre Provsti (Arhus Stift).Luftarten er inaktiv under normale try.

Ethen er en farvelos gasart med formlen C2H4 (dvs.Eclipse er en af ESPs standard guitarmodeller.Ost er et fodemiddel lavet af maelk fra forskellige dyr ved at syrne denne med ostelobe eller forskellige maelkesyrebakterier.I aeldre tid blev betegnelsen lille snes brugt om et antal pa 18.Tamagotchi (tom-ah-got-chee) er a.Mollerup Sogn er et sogn i Morso Provsti (Aalborg Stift).juni 2004 draftede Christian Drejer, som derved blev den fors.Rajgaes (Branta) er en slaegt af gaes, der overvejende har sort fjerdragt.Et avlsregister er et register over dyr (for eksempel hunde), der ved prover og udstillinger har vist sig berettigede til brug i avlen.Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys.Alfredo er en dansk tegneseriestribe med international succes, tegnet af Jorgen Mogensen og Cosper, udgivet under faellespseudonymet MOCO.Ilderhede Sogn er et sogn i Herning Sondre Provsti (Viborg Stift).Der er for det meste tale om ensemble-musik for to violiner, guitar, kontrabas, kla.Varv er betegnelsen for et lagdelt sediment, der udviser en arstidsvariation.Pederstrup Sogn er et sogn i Ballerup-Fureso Provsti (Helsingor Stift).Dalen som er omkring 225 km lang, er kendt for ekstrem h.Hareskov-Vaerlose Avis er en lokalavis, der omdeltes til alle husstande i Vaerlose Kommune, dvs.april er dag 114 i aret i den gregorianske kalender (dag 115 i skudar).Begrebet blev indfort ved internationale konventioner.Den bestar af minimum eksamens angst et finit verbum og normalt ogsa et subjekt, som indgar i et gensidigt afhaengighedsfo.Centrifugalkraft er en tilsyneladende kraft (fiktiv kraft), som pavirker et legeme der roterer, og som soger at traekke legemet vaek fra centrum.februar 1942 i Sonderborg) er en dansk arkaeolog og historiker.

Brande-Grene Provsti var indtil et provsti i Ribe Stift.Et maskingevaer er et fuldautomatisk band- eller magasinfodet skydevaben af kaliberen 6,5-14,5 mm.Internet Engineering Task Force (IETF) er et standardiseringsorgan for dataprotokoller, som holdt sit forste mode i 1986.Morton Subotnick (fodt 1933 i USA) er en amerikansk komponist.Fobi er en psykisk sygdom, der betegner en sygelig frygt eller afsky for noget.Esperanto er et kunstsprog, som har til formal at gore mennesker med forskelligt modersmal i stand til at kommunikere med hinanden.Mortel er et materiale, som anvendes i murvaerk for at fylde mellemrummene mellem stenene med henblik pa at holde dem sammen til en fast konstruktion.Computer Aided Design (forkortet CAD) er en lang raekke af computerbaserede vaerktojer, der assisterer arkitekter, ingeniorer og andre ved design og des.Internet Service Provider, ISP) saelger internet adgang til firmaer og private.Kommunen har en befolkning pa omkring 120.Seymour Skinner er skoleinspektor pa Springfield Elementary School i The Simpsons-universet.Kalkgruberne er huler i et overfladenaert kalklag, hvor der i mange arh.Der er otte arter af store vandkalve i D.Trond er et norsk drengenavn med oprindelse i de norrone tilnavne Trondr og Trandr, der blev brugt for at vise til person fra Trondelag (tronder.Et koretoj er et befordringsmiddel med hjul eller baelter til brug pa land.Underrige er – i planteriget – ensbetydende med en af to muligheder:.Alexanderplatz (populaert blot Alex) er en central plads og trafikknudepunkt i Tysklands hovedstad, Berlin, som er opkaldt efter den russiske zar Alexa.Nykobing-Rorvig Kommune var indtil 2007 en kommune i Vestsjaellands Amt.